Strategisk kommunikation – inför media, publik och medarbetare!

Aristoteles (död 322 f Kr) var den förste att ge ut läroböcker i retorik 

 Aristoteles (död) 322 f Kr var den förste att ge ut läroböcker i retorik                                                                                             

Fem effektiva utbildningar, som kan hjälpa dig att bli en bättre talare, säkrare framför TV-kameran eller radiomikrofonen, samt bättre förstå hur medierna arbetar.

 Många exempel från verkligheten kommer att visas och diskuteras. Även träning framför videokamera i en del av kurserna ingår. 

Retoriklär dig att kommunicera på ett övertygande och trovärdigt sätt

Mediekontakter en kurs för att kunna hantera kommunikation med media

Medieträning för dig som vill träna medverkan i medier

PresentationsRetoriklär dig att genomföra en muntlig presentation på ett säkert och övertygande sätt

Strategisk kommuniikationen bra början för att bli en effektiv kommunikatör