Mediekontakter och medieträning

Abraham Lincolns lysande Gettysburg-tal spreds snabbt genom tidningarna. Han var en av första som förstod hur man skulle få ut sitt budskap genom det nya mediet – dagstidningen

 

Mediekontakter eller medieträning under 1 eller 2 dagar

Vi granskar mediernas arbetssätt och mediernas etiska regler, samt en övning i att skriva pressmeddelanden. Hur man kan förbereda sig inför en intervjusituation och vilka rättigheter jag har.

Kursens innehåll

Dag 1

Hur bearbetar man medierna? Vad är en nyhet och hur värderar olika redaktioner en nyhet?

Vilka olika informationsverktyg kan du använda dig av?

Mötet med media – viilka skyldigheter och rättigheter har jag? Vilken strategi skall jag ha? Hur förbereder jag mig?

Intervjusituationen med förberedelser och intervjuretorik.

Praktisk övning i att skriva pressmeddelanden.

Dag 2

2-dagarskursen har samma tema som dag 1, men denna dag genomför vi en presskonferensövning, som videofilmas.I grupper om 3-4 personer, som får tid att förbereda sig, genomförs en ”rollspelsövning” i något ämne som deltagarna själva får välja. Upp till 18 personer kan deltaga.

Hämta kursbeskrivning!

Ytterligare information

Kursen pågår under en eller två dagar och kan genomföras på företag eller i lämplig kurslokal.

För information om priser och villkor, ring Jan Tottmar, tel. 018-364476 eller 070-5854745.