PresentationsRetorik

Demosthenes (död 322 f.Kr) en av antikens störste talare. Han ansåg att framförandet var den avgjort viktigaste delen när man skulle tala eller presentera en åsikt.

PresentationsRetorik med videofilmning

Med kunskap i att använda ett begripligt språk, rätt disposition och i att hitta de rätta argumenten, blir din presentation slagkraftig.

Kombinerar du det med ett övertygande sätt att presentera ditt material, så når du fram till den mest ointresserade.

Kursens innehåll

Du får lära dig de olika stegen i förberedelserna inför ett framträdande. De olika sätten att disponera och strukturera ditt anförande visas och övas. Overhead, stolpmanus, tankekartor är olika hjälpmedel som vi prövar.

Röst – och talteknik, samt kroppsspråkets betydelse.

Stilformen – hur du talar, samt språk och stilfigurer. En del moment videofilmas och deltagarnas framträdande diskuteras och analyseras.

PresentationsRetorik pågår i två dagar och innehåller videofilmning av övningarna.

Hämta hem kursbeskrivning!

Ytterligare information

Kursen pågår under två dagar och kan genomföras på företag eller lämplig kurslokal. Max deltagare 12 personer.

För information om priser och villkor, ring Jan Tottmar tel. 018-364476 eller 070-5854745