Strategisk kommunikation

Strategisk kommunikation

I kursen Strategisk kommunikation får du lära dig hur de olika medierna fungerar,hur du skall förbereda dig och undvika de vanligaste fallgroparna i en intervjusituation.

Kursens innehåll

Hur bearbetar man medierna? Vad är en nyhet och hur värderar olika redaktioner en nyhet.

Vilka informationsverktyg kan du använda dig av?

Mötet med media, vilka skyldigheter och rättigheter har jag? Vilken strategi ska jag ha? Hur förbereder jag mig?

Intervjusituationer med förberedelser och intervjuretorik.

I kursen Strategisk kommunikation får du också lära dig hur de olika medierna fungerar, hur du skall förbereda dig och undvika de vanligaste fallgroparna i en intervjusituation.

Hämta kursbeskrivning 1 dag   

Hämta kursbeskrivning 2 dagar

Ytterligare information

Kursen pågår under en dag och videofilmning ingår inte.Kursen kan utökas med ytterligare en dag,med rolllspelsövningar, som videofilmas

Strategisk kommunikation kan ha deltagare obegränsat, dock max. 24 deltagare om övningar skall ingå.

För information om priser och villkor, ring Jan Tottmar, tel. 018-364476 eller 070-5854745.